• Vláda rozhodla o uzavření základních škol od 14.10.2020
    • 13. 10. 2020
    • Vážení rodiče,

     naše škola bude pro všechny žáky od 14.10.2020 uzavřena, stejně tak je přerušen provoz jídelny v ZŠ Chlumec. Návrat 1. stupně je avizovan na 2. 11., o návratu 2. stupně se zatím nehovoří.

     Vzhledem k tomu, že je nyní ze zákona distanční výuka povinná, prosíme o zajištění domácí výuky Vašich dětí podle upravených rozvrhů, které si děti v úterý 13.10. 2020 ponesou domů. Nemocným dětem je třídní učitelé dodají.

     Komunikace a zadávání úkolů:

     1. - 3. ročník - Edupage + videosetkání (meety)

     4. - 6. ročník - Edupage + Učebna Google (Google Classroom)

     Práce v domácí výuce bude každý den začínat setkáním třídního učitele se třídou v 8:30 - 9:00, následně dle rozvrhu pro online výuku.

     Při zajištění distanční výuky (forma, obsah, délka, frekvence) vycházíme z Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem.

     Źáci 4. - 6. ročníku si dnes uživatelsky připomněli Učebnu Google s Pavlem Hessem.

     Děti si v úterý odnesou domů sešity, pracovní sešity a učebnice, aby s nimi mohly dle budoucích pokynů pracovat v domácím prostředí. Pokud rodina nemá internetové připojení, budou si rodiče vyzvedávat práce a materiály pro své děti ve škole (o této situaci informujte třídního učitele) a zde je také budou odevzdávat. Pokud nemáte technické vybavení, jsme schopni oproti smlouvě zapůjčit tablet (v tomto případě nás kontaktujte). Neúčast během distančního vzdělávání (včetně účasti na on-line hodinách) je nutné rodiči do 3 dnů omlouvat (přes EduPage).

     Sledujte zde další informace, které budeme postupně přidávat, komunikujte s pedagogy prostřednictvím Edupage příp. mailem.

     Pokud jste si ještě nestáhli aplikaci Edupage (dostupná v aplikacích pro Android i pro iOS) do svých mobilních telefonů a nepřihlásili jste se k naší škole, učiňte tak, prosím, urychleně. Hesla vám byla rozeslána v minulosti do emailů, případně si o ně napište na admin@skolamolekula.cz.

     Společně to zvládneme, děkujeme za spolupráci ...

      

    • Informace k výuce
    • 11. 10. 2020
    • Informace k výuce od 12. 10. do 23. 10. 2020

     1. stupeň v běžném režimu. Z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude výuka ukončena ve 12 hod.

     2. stupeň v běžném režimu (máme jen jednu třídu). Z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude výuka ukončena ve 12:45 hod.

     Družina v běžném režimu. Pouze z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude otevřena do 16:00 hod.

      

     Všechny kroužky jsou zrušeny.

     Pedagogické intervence - v běžném režimu.

     Tutoriály (konzultace ve škole) - v běžném režimu.

      

     V termínu od 26. 10. do 30. 10. budou mít žáci týden volno.

     26. a 27. 10. - dny volna udělené MŠMT

     28. 10. - státní svátek

     29. a 30. 10. - podzimní prázdniny.

      

     Ohledně provozu jídleny od 13. 10. vás budeme včas informovat.

    • Omezení
    • 4. 10. 2020
    • Omezení sportovních činností na 2.st. a zpěvu na celé škole od 5.10. do 18.10.2020

     Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření:

     - omezení provozu škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

     - omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

     Celý text opatření v příloze zprávy v Edupage ...

    • Volno ředitele školy
    • 1. 10. 2020
    • Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 26. 10. 2020 a úterý 27. 10. 2020 volno ředitele školy.

     Mgr. Bc. Ivana Kopřivová, ředitelka školy

    • Velká výzva
    • 10. 9. 2020
    • Velkou výzvu dnes zdolali čtvrťáci a páťáci, na počátku dne dostali půdorysy třech podlaží a jejich úkolem bylo vyčíst z nich informace, dle skutečného stavu zapsat, kde co je, pokusit se rozpoznat jednotlivá podlaží, prvky (okna, dveře, schody, výtah apod.). Dostali čas si vše projít, zapsat, porovnat. Následně jsme získané informace filtrovali, upřesnili a doplnili. Seznamili se i s plány budovy ve velikosti projektové dokumentace. A na závěr se pokusili načrtnout čelní pohled budovy. A taky jsme vyzkoušeli prvně tabuli .

    • 1. září - otevíráme
    • 10. 9. 2020
    • Neuvěřitelné a skoro nemožné se stalo skutečností, díky všem, kteří do toho dali nejen kus svého srdce.

     Zázraky se dějí. A když máte kolem sebe skvělé lidi, tak i nejen občas.

     Začíná se psát nová kapitola naší školy ...

     MoleCOOLa Chlumec

    • Volno ředitele školy
    • 24. 6. 2020
    • Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů (stěhování školy) na pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 volno ředitele školy.

                                                                                                                      Mgr. Bc. Ivana Kopřivová, ředitelka školy

    • Coronavirus a karanténa
    • 7. 3. 2020
    • Novinka: Opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie.

     Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více:

     http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

     Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

     http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

    • Prevence je důležitá ...
    • 2. 3. 2020
    • Protože jsme škola v Ústí nad Labem, museli jsme dnes přizpůsobit vyučování potřebám dětí, které dnes přišly s různými informacemi, obavami a potřebovaly hodně mluvit a ptát se.

     Hodně času jsme věnovali nácviku správného mytí rukou a ukázce, jak se mohou nemoci šířit podáním ruky.

     Děti jsou toho plné a jednou z cest je o tom s nimi mluvit ...

    • O životě na Bali ...
    • 29. 2. 2020
    • ...  když máte žáka, který žije s rodiči část roku v zahraničí, můžete se dozvědět mnoho zajímavých informací. Moc děkujeme!

    • Masopust v Molekule II.
    • 29. 2. 2020
    • maškarní úterý (u nás tedy taky pátek) a venkovní průvod ...Tak jako užili jsme si to 🥳👹🤡👺👻💀🤖👾🙈 ...

    • Masopust v Molekule I.
    • 29. 2. 2020
    • tučný čtvrtek, tedy u nás pátek, se vydařil ...Naši rodiče i my jsme se opravdu činili 🥯🥨🍩🥮🍡. Bylo to všechno moc dobré.Děkujeme, jste úžasní!

  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39 415 01 Teplice Czech Republic
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
   • https://532988.myshoptet.com/
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje