• Škola s rodinnou atmosférou, kde učení probíhá přirozeně, na základě vnitřní motivace žáků a je chápáno jako celoživotní proces. Učitel je zde průvodcem a partnerem. Škola, která podporuje jedinečnost každého žáka a zároveň vede své žáky ke spolupráci, zodpovědnosti, samostatnosti a orientaci v rychle se vyvíjejícím světě.

  • Našim cílem je vybudovat plně organizovanou základní školu zajišťující vzdělávání žáků od 1 do 9. ročníku. Žáky plánujeme přijímat od 1. ročníku, až postupně vytvoříme třídy 1. st. a 2. st. ZŠ, o počtu cca 16 - 18 žáků v jedné třídě.
  • Domácí úkoly, známky, žákovské knížky, stres, spěch, obavy, tlak na výkon, klasické třídní schůzky, aktovky

   Co u nás naopak najdete
  • Naše žáky škola jednoduše baví. Jsou motivovaní,vzdělávají se rádi, aktivně se zapojují do výuky, podílí se na chodu školy. Nemusíme se jich na to, zda se učí rádi ptát, stačí je jen vnímat a poslouchat.
  • Respektující přístup - Rodiče jsou součástí školy -Vlastní zkušenost - Pohyb - Formativní hodnocení - Individualita dítěte - Samostatnost - Zodpovědnost

    • Tým
    • Pracujeme s dětmi rádi a chceme, aby neztratily zájem o vzdělávání
     • Pohyb
     • Jsme živá škola, jsme rádi v pohybu nejen venku
      • Knihy
      • Máme mnoho knih, pomůcek a stále naši knihovnu rozšiřujeme
       • Příroda
       • Nedílná součást naší školy
        • Myšlení
        • Krirické myšlení, čtenářská gramotnost, badatelsky orientovaná výuka, Hejného matematika
         • Spolupráce
         • Učíme se pracovat v týmu a spoupracovat
          • Bádáme a hledáme
          • Hledáme nové cesty, metody, jsme otevření všemu, co nám dává smysl
           • Ptáme se
           • Pokládáme otázky, formulujeme odpovědi, diskutujeme a argumentujeme
            • IT
            • pracujeme s digitálními technologiemi, programujeme a tiskneme na 3D tiskárně
             • Silné stránky
             • Hledáme naše silné stránky a víme, že chyba je přítel
           • Nejnovější

            Novinky

           • Pro rodiče a žáky

            Pro více informací se přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
           • "CESTA JE CÍL"

            V Molekule je cesta k cíli důležitější a hodnotnější než cíl sám. Cíl je pro nás začátek nové cesty. Máme ucelenou představu o tom, jak má vzdělávání pro budoucnost vypadat a stále hledáme nové, ale i ověřené efektivní metody a postupy.
           • Spolupracujeme

            Děkujeme za spolupráci
            • MAP II
            • MAS Labské skály
            • RC Pohádková chaloupka
            • DS Mozaika
            • Fotogalerie

              zatím žádné údaje