• Škola s rodinnou atmosférou, kde učení probíhá přirozeně, na základě vnitřní motivace žáků a je chápáno jako celoživotní proces. Učitel je zde průvodcem a partnerem. Škola, která podporuje jedinečnost každého žáka a zároveň vede své žáky ke spolupráci, zodpovědnosti, samostatnosti a orientaci v rychle se vyvíjejícím světě.

   • Našim cílem je vybudovat plně organizovanou základní školu zajišťující vzdělávání žáků od 1 do 9. ročníku. Žáky plánujeme přijímat od 1. ročníku, až postupně vytvoříme třídy 1. st. ZŠ, o počtu cca 16 žáků v jedné třídě. V časovém horizontu pak rozšířit kapacitu školy i na 2. st. ZŠ.
   • Domácí úkoly, známky, žákovské knížky, stres, spěch, obavy, tlak na výkon, klasické třídní schůzky, aktovky

    Co u nás naopak najdete
   • Naše žáky škola jednoduše baví. Jsou motivovaní,vzdělávají se rádi, aktivně se zapojují do výuky, podílí se na chodu školy. Nemusíme se jich na to, zda se učí rádi ptát, stačí je jen vnímat a poslouchat.
   • Respektující přístup - Rodiče jsou součástí školy -Vlastní zkušenost - Pohyb - Formativní hodnocení - Individualita dítěte - Samostatnost - Zodpovědnost

    • Tým
    • Pracujeme s dětmi rádi a chceme, aby neztratily zájem o vzdělávání
     • Pohyb
     • Jsme živá škola, jsme rádi v pohybu nejen venku
      • Knihy
      • Máme mnoho knih, pomůcek a stále naši knihovnu rozšiřujeme
       • Příroda
       • Nedílná součást naší školy
        • Myšlení
        • Krirické myšlení, čtenářská gramotnost, badatelsky orientovaná výuka, Hejného matematika
         • Spolupráce
         • Učíme se pracovat v týmu a spoupracovat
          • Bádáme a hledáme
          • Hledáme nové cesty, metody, jsme otevření všemu, co nám dává smysl
           • Ptáme se
           • Pokládáme otázky, formulujeme odpovědi, diskutujeme a argumentujeme
            • IT
            • pracujeme s digitálními technologiemi, programujeme a tiskneme na 3D tiskárně
             • Silné stránky
             • Hledáme naše silné stránky a víme, že chyba je přítel
           • Nejnovější

            Novinky

              • Volno ředitele školy

               Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů (stěhování školy) na pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 volno ředitele školy.

               Mgr. Bc. Ivana Kopřivová, ředitelka školy

              • Coronavirus a karanténa

               Novinka: Opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie.

               Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více:

              • ***Aktuálně***

               Vážení rodiče,

               situaci ohledně výskytu koronaviru stále monitorujeme, stejně tak stránky MŠMT a KHS v Ústí nad Labem. Žáci byli poučeni o hygienických opatřeních, správném mytí rukou a bezpečném chování. Žáci s rodinami, kteří se budou vracet z dovolené v Itálii, se budou po návratu hlásit na krajské hygienické stanici a řídit se jejich pokyny. NIkdo ze zaměstnanců se nenacházel ani nenachází v Itálii.

              • Prevence je důležitá ...

               Protože jsme škola v Ústí nad Labem, museli jsme dnes přizpůsobit vyučování potřebám dětí, které dnes přišly s různými informacemi, obavami a potřebovaly hodně mluvit a ptát se.

               Hodně času jsme věnovali nácviku správného mytí rukou a ukázce, jak se mohou nemoci šířit podáním ruky.

               Děti jsou toho plné a jednou z cest je o tom s nimi mluvit ...

           • Pro rodiče a žáky

            Pro více informací se přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy
           • "CESTA JE CÍL"

            V Molekule je cesta k cíli důležitější a hodnotnější než cíl sám. Cíl je pro nás začátek nové cesty. Máme ucelenou představu o tom, jak má vzdělávání pro budoucnost vypadat a stále hledáme nové, ale i ověřené efektivní metody a postupy.
           • Spolupracujeme

            Děkujeme za spolupráci
            • DS Mozaika
            • RC Pohádková chaloupka
             • Kontakty

              • Základní škola Molekula
              • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
              • info@skolamolekula.cz
              • info@skolamolekula.cz
              • +420 774 482 625
              • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Národního odboje 766/17, Ústí nad Labem 400 03
              • mhrb4gs
              • Základní škola Molekula
            • Fotogalerie

             • Molekula v divadle
             • Feursteinova metoda a projekt k formativnímu hodnocení
             • Badatelský klub
             • Vezměte mikinu ven
             • InforMatika v Molekule
             • Když učí rodiče 2
             • Vánoční čas
             • MoleCOOLa
             • Knižní vánoční strom
             • Pomoc čtyřnohým kamarádům ...
             • Mikuláš
             • Výlet - Šestajovice