• Jak jde s námi čas ...

   • 2016
    • {#1084}

     První kroky

     - založení spolku Svobodná Kopřiva, z. s. 

     - první žádost o zřízení základní školy v Teplicích na MŠMT 

   • 2017
    • Komunitní škola Vaňov

     Komunitní škola Vaňov

     - zamítnutí žádosti na vznik školy v Teplicích 

     - vznik komunitní školy v Ústí nad Labem 

     - ve školním roce 2017/2018 máme 9 žáků - jsme ve Vaňově) 

     - nová žádost na MŠMT, tentokrát na vznik školy v Ústí nad Labem 

     - objevuje se nečekaná pomoc - člověk, který nám pomáhá s prostory pro školu a začíná nová etapa "Chlumec" 

   • 2018
    • Oficiální základní škola

     Oficiální základní škola

     - s žádostí jsme uspěli a od 1. 9. 2018 jsme školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

     - k 1. 9. 2018 se stěhujeme do větších prostor na ZŠ Neštěmická 

     - ve školním roce 2018/2019 máme 28 žáků, 2 třídy a 4 ročníky 

     - v Chlumci se začalo se stavebními pracemi 

   • 2019
    • .. a zase se stěhujeme

     .. a zase se stěhujeme

     - žádáme od 1. 9. 2019 o vznik družiny a naše žádost je schválena 

     - náš zřizovatel žádá v rámci výzvy MPSV o dotaci na vznik dětské skupiny Molekula, s žádostí uspěl 

     - stěhujeme se na novou adresu do prostor Obchodní akademie na Střekově 

     - ve školním roce 2019/2020 máme 50 žáků, 4 třídy a 5 ročníku + 1 oddělení školní družiny 

     - v Chlumci probíhají stavební práce naplno 

      

   • 2020
    • Jsme doma!

     Jsme doma!

     - stěhujeme se a od 1. 9. 2020 jsme konečně v Chlumci

     - Dětská skupina Molekula je v přízemí budovy v provozu již od 7/2020

     - ve školním roce 2020/2021 máme 79 žáků, 6 tříd a 6 ročníku + 2 oddělení školní družiny 

     - v Chlumci probíhají stavební práce na přístavbě 

   • 2021
    • A jsme komplet ...

     A jsme komplet ...

     Přístavba dostavěna - vznikly v ní dvě nové třídy a sociální zázemí ...

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje