• Školné

   Základní škola Molekula je nestátní základní škola (školská právnická osoba). Zřizovatelem je spolek Svobodná Kopřiva, z. s., který vznikl z řad pedagogů a rodičů se záměrem zřízení nestátní základní školy.

   Základní škola Molekula je škola zapsaná v rejstříku MŠMT. Je příjemcem dotací tzv. normativu na žáka, který je určen především na mzdové náklady. K dorovnání mzdových nákladů a k pokrytí veškerých provozních nákladů je stanoveno měsíční školné.

   Školní rok 2023/2024

   Školné je stanoveno na 4 400,- Kč měsíčně (12 měsíců)/dítě.

   Sourozenecké slevy.

   Obědy nám zajišťuje školní jídelna v ZŠ Muchova, kam žáci dochází na oběd Pro přípravnou a první třídu máme vlastní výdejnu obědů v budově školy, jídla nám dováží JV-Integra.

   Cena stravného:

    

   ZŠ Muchova

   ZŠ Molekula

   do 6 let

    

   35,- Kč

   7 – 10 let

   23,- Kč

   38,- Kč

   11 – 14 let

   26,- Kč

    

   15 a více let

   30,- Kč

    

    

   Jednorázový roční poplatek na VÝLETOVNÉ - na vstupy, výlety, jízdné apod. - 1 700,- Kč/rok

   Pomůcky na výtvarnou výchovu, matematiku, pracovní činnosti1 200,- Kč*/rok /žák.

   *Od školního roku 2018/2019 pořizujeme dětem výtvarné a pracovní pomůcky hromadně. Rodiče nemusí pořizovat kufřík s pomůckami a během roku hlídat jejich doplňování.

   V ceně školného jsou zahrnuty:

   • projektové programy

   • výukové programy

   • učebnice a pracovní sešity

   • rozšířená výuka angličtiny v 1. a 2. třídě

   Expedice, výlety a několikadenní výjezdy:

   Expedice a školní výlety se konají cca 1-2x měsíčně. Tyto akce jsou hrazeny z poplatku na Expedici.

   Několikadenní výjezdy se konají 1 - 2x ročně. Jsou plánovány po předchozí dohodě s rodiči, nejsou pro dítě povinné a jsou placené rodiči mimo školné.

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje