• Školskou radu můžete kontaktovat přímo na emailové adrese: josef.kopriva@seznam.cz , emailovou schránku spravuje předseda školské rady Mgr. Bc. Josef Kopřiva.

    

   Za zřizovatele (předseda ŠR): Mgr. Bc. Josef Kopřiva

   Za učitele: Bc. Alžběta Jiroušková

   Za rodiče: Mgr. Petra Svobodová

    

   Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.á

    

   Funkční období členů školské rady je tři roky

   Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

    

   Školská rada (se):

   • vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, a k jejich následnému uskutečňování;
   • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
   • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
   • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
   • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
   • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
   • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
   • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Národního odboje 766/17, Ústí nad Labem 400 03
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

  • Molekula v divadle
  • Feursteinova metoda a projekt k formativnímu hodnocení
  • Badatelský klub
  • Vezměte mikinu ven
  • InforMatika v Molekule
  • Když učí rodiče 2
  • Vánoční čas
  • MoleCOOLa
  • Knižní vánoční strom
  • Pomoc čtyřnohým kamarádům ...
  • Mikuláš
  • Výlet - Šestajovice