• Přijímání žáků do vyšších ročníků: 

  • Mají-li rodiče zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku Základní škola Molekula, mohou kontaktovat vedení školy:

   • elektronická přihláška - zde;
   • pokud je v daném ročníku volno, budou rodiče pozváni na osobní schůzku s vedením školy a třídním učitelem;
   • škola si vyhrazuje právo vyžádat si reference ze stávající školy, kde žák působí;
   • je-li k přestupu žáka třeba souhlas pedagogicko-psychologické poradny, vyčká ZŠ s rozhodnutím o přijetí žáka na vyjádření PPP;
   • další nezbytnou podmínkou je pobyt ve škole "Zažít Molekulu", který může být po dobu 2 - 5 dní;
   • následně žák potvrdí škole svůj zájem o přestup. 

    

   Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy. 

    

   * Aktuální přehled volných míst pro školní rok 2023/2024:

   Kapacita jednotlivých tříd je naplněna.

   Škola si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemců i v případě, že je kapacita volná.

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje