• Volby do Školské rady pro období 2021-2024
    • 23. 8. 2021
    • Řediteka školy Mgr. Bc. Ivana Kopřivová vyhlašuje volby do Školské rady Základní školy Molekula.

      

     Volby se uskuteční ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

     Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

     Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

      

    • Volby do Školské rady pro období 2021-2024 : Číst více
    • Příměstské tábory 2021
    • 10. 5. 2021
    • Termíny příměstských táborů ...

     Termíny, osoby, zaměření - to by měly být jistoty - takto to plánujeme ...

     Organizátor bude buď:

     Svobodná Kopřiva, z. s. (zřizovatel školy)

     RC Pohádková chaloupka, z. s. (realizátor Dětského klubu Molekula) - ten totiž může žádat o dotaci v rámci výzvy MŠMT Letní kempy 2021.

     V případě varianty 2 by byl tábor zcela zdarma, v případě varianty 1 platí ceny na infografice. Budeme čekat na výsledek žádosti (žádost byla podána na konci dubna).

     Prozatím tedy počítejte spíše s variantou 1, je možné si zatím rezervovat místo. O výsledku žádosti o dotaci bychom vás pak informovali.

     Děkujeme ...

    • Příměstské tábory 2021: Číst více
    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
    • 10. 5. 2021
    • Změny:

     - Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

     - Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

     - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

     - to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

     - při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,

     - o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021: Číst více
    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021
    • 30. 4. 2021
    • Změny: 

     Ppreventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

     Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

     viz https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-zmeny-ke-3-5-final-aktualizovano.pdf?fbclid=IwAR2JCi90uceYMhhe7a-vEEVIWQZJyYu3x0nIzYqGN3EH5HqB1iSejvKD_Y0

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021: Číst více
    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
    • 29. 3. 2021
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
     - vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
     - do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021: Číst více
    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
    • 22. 3. 2021
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
     - vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021

     - do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021: Číst více
    • Informace k organizaci výuky od 18. 11. 2020
    • 16. 11. 2020
    •  

     1. – 2. ročník – obnovena povinná prezenční výuka

      

     • rozvrhy podle časového rozvrhu v září (8:30 – 12:45 nebo 8:30 – 13:30 hod.);
     • stravování v jídelně (nezapomeňte zkontrolovat v systému jídelny, zda mají děti objednané obědy);
     • odpolední i ranní družiny budou v provozu, skupiny budou upraveny tak, aby byly tvořeny žáky jedné třídy;
     • změny v rozvrhu – jen drobné např. přehození hodin v rámci dne, tak aby byla synchronizována prezenční a distanční výuka;
     • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

     Pokud nám to počasí dovolí, budeme střídat vyučování venku s vyučováním ve třídách. To stejné platí pro odpolední družinu a klub. Vybavte tedy děti vhodným oblečením pro pobyt venku.

     Ráno před vyučováním zvoňte na Družinu 1.

     Rozvrh bude nahrán do EduPage dnes odpoledne.

     Žáci mají povinnost nosit roušku celou dobu pobytu ve škole, prosíme rodiče, aby děti vybavili na každý den alespoň 2 čistými rouškami, vhodně uloženými např. v sáčku.

     Zpěv a sport budou nahrazeny jinou činností. Část času mohou děti trávit venku, i mimo areál školy (za příznivého počasí).

      

     1. – 6. ročník
     • distanční výuka dle rozvrhu od 14. 10. 2020.
     • změny – posunutí začátku hodin – z důvodu synchronizace prezenční a distanční výuky dojde k posunutí hodin dle časového rozvrhu ve škole.

     Příloha:

     https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

    • Informace k organizaci výuky od 18. 11. 2020: Číst více
    • Vláda rozhodla o uzavření základních škol od 14.10.2020
    • 13. 10. 2020
    • Vážení rodiče,

     naše škola bude pro všechny žáky od 14.10.2020 uzavřena, stejně tak je přerušen provoz jídelny v ZŠ Chlumec. Návrat 1. stupně je avizovan na 2. 11., o návratu 2. stupně se zatím nehovoří.

     Vzhledem k tomu, že je nyní ze zákona distanční výuka povinná, prosíme o zajištění domácí výuky Vašich dětí podle upravených rozvrhů, které si děti v úterý 13.10. 2020 ponesou domů. Nemocným dětem je třídní učitelé dodají.

     Komunikace a zadávání úkolů:

     1. - 3. ročník - Edupage + videosetkání (meety)

     4. - 6. ročník - Edupage + Učebna Google (Google Classroom)

     Práce v domácí výuce bude každý den začínat setkáním třídního učitele se třídou v 8:30 - 9:00, následně dle rozvrhu pro online výuku.

     Při zajištění distanční výuky (forma, obsah, délka, frekvence) vycházíme z Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem.

     Źáci 4. - 6. ročníku si dnes uživatelsky připomněli Učebnu Google s Pavlem Hessem.

     Děti si v úterý odnesou domů sešity, pracovní sešity a učebnice, aby s nimi mohly dle budoucích pokynů pracovat v domácím prostředí. Pokud rodina nemá internetové připojení, budou si rodiče vyzvedávat práce a materiály pro své děti ve škole (o této situaci informujte třídního učitele) a zde je také budou odevzdávat. Pokud nemáte technické vybavení, jsme schopni oproti smlouvě zapůjčit tablet (v tomto případě nás kontaktujte). Neúčast během distančního vzdělávání (včetně účasti na on-line hodinách) je nutné rodiči do 3 dnů omlouvat (přes EduPage).

     Sledujte zde další informace, které budeme postupně přidávat, komunikujte s pedagogy prostřednictvím Edupage příp. mailem.

     Pokud jste si ještě nestáhli aplikaci Edupage (dostupná v aplikacích pro Android i pro iOS) do svých mobilních telefonů a nepřihlásili jste se k naší škole, učiňte tak, prosím, urychleně. Hesla vám byla rozeslána v minulosti do emailů, případně si o ně napište na admin@skolamolekula.cz.

     Společně to zvládneme, děkujeme za spolupráci ...

      

    • Vláda rozhodla o uzavření základních škol od 14.10.2020: Číst více
    • Informace k výuce
    • 11. 10. 2020
    • Informace k výuce od 12. 10. do 23. 10. 2020

     1. stupeň v běžném režimu. Z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude výuka ukončena ve 12 hod.

     2. stupeň v běžném režimu (máme jen jednu třídu). Z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude výuka ukončena ve 12:45 hod.

     Družina v běžném režimu. Pouze z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude otevřena do 16:00 hod.

      

     Všechny kroužky jsou zrušeny.

     Pedagogické intervence - v běžném režimu.

     Tutoriály (konzultace ve škole) - v běžném režimu.

      

     V termínu od 26. 10. do 30. 10. budou mít žáci týden volno.

     26. a 27. 10. - dny volna udělené MŠMT

     28. 10. - státní svátek

     29. a 30. 10. - podzimní prázdniny.

      

     Ohledně provozu jídleny od 13. 10. vás budeme včas informovat.

    • Informace k výuce : Číst více
    • Omezení
    • 4. 10. 2020
    • Omezení sportovních činností na 2.st. a zpěvu na celé škole od 5.10. do 18.10.2020

     Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření:

     - omezení provozu škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

     - omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

     Celý text opatření v příloze zprávy v Edupage ...

    • Omezení: Číst více
    • Volno ředitele školy
    • 1. 10. 2020
    • Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 26. 10. 2020 a úterý 27. 10. 2020 volno ředitele školy.

     Mgr. Bc. Ivana Kopřivová, ředitelka školy

    • Volno ředitele školy : Číst více
    • Velká výzva
    • 10. 9. 2020
    • Velkou výzvu dnes zdolali čtvrťáci a páťáci, na počátku dne dostali půdorysy třech podlaží a jejich úkolem bylo vyčíst z nich informace, dle skutečného stavu zapsat, kde co je, pokusit se rozpoznat jednotlivá podlaží, prvky (okna, dveře, schody, výtah apod.). Dostali čas si vše projít, zapsat, porovnat. Následně jsme získané informace filtrovali, upřesnili a doplnili. Seznamili se i s plány budovy ve velikosti projektové dokumentace. A na závěr se pokusili načrtnout čelní pohled budovy. A taky jsme vyzkoušeli prvně tabuli .

    • Velká výzva: Číst více
    • 1. září - otevíráme
    • 10. 9. 2020
    • Neuvěřitelné a skoro nemožné se stalo skutečností, díky všem, kteří do toho dali nejen kus svého srdce.

     Zázraky se dějí. A když máte kolem sebe skvělé lidi, tak i nejen občas.

     Začíná se psát nová kapitola naší školy ...

     MoleCOOLa Chlumec

    • 1. září - otevíráme: Číst více
    • Volno ředitele školy
    • 24. 6. 2020
    • Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů (stěhování školy) na pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 volno ředitele školy.

                                                                                                                      Mgr. Bc. Ivana Kopřivová, ředitelka školy

    • Volno ředitele školy: Číst více
    • Coronavirus a karanténa
    • 7. 3. 2020
    • Novinka: Opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie.

     Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více:

     http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

     Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

     http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

    • Coronavirus a karanténa: Číst více
    • Prevence je důležitá ...
    • 2. 3. 2020
    • Protože jsme škola v Ústí nad Labem, museli jsme dnes přizpůsobit vyučování potřebám dětí, které dnes přišly s různými informacemi, obavami a potřebovaly hodně mluvit a ptát se.

     Hodně času jsme věnovali nácviku správného mytí rukou a ukázce, jak se mohou nemoci šířit podáním ruky.

     Děti jsou toho plné a jednou z cest je o tom s nimi mluvit ...

    • Prevence je důležitá ...: Číst více
    • O životě na Bali ...
    • 29. 2. 2020
    • ...  když máte žáka, který žije s rodiči část roku v zahraničí, můžete se dozvědět mnoho zajímavých informací. Moc děkujeme!

    • O životě na Bali ...: Číst více
    • Masopust v Molekule II.
    • 29. 2. 2020
    • maškarní úterý (u nás tedy taky pátek) a venkovní průvod ...Tak jako užili jsme si to 🥳👹🤡👺👻💀🤖👾🙈 ...

    • Masopust v Molekule II.: Číst více
    • Masopust v Molekule I.
    • 29. 2. 2020
    • tučný čtvrtek, tedy u nás pátek, se vydařil ...Naši rodiče i my jsme se opravdu činili 🥯🥨🍩🥮🍡. Bylo to všechno moc dobré.Děkujeme, jste úžasní!

    • Masopust v Molekule I.: Číst více
    • Molekula spolupracuje ;-) ...
    • 29. 2. 2020
    • Tohle naši žáci milují, když mohou pracovat napříč ročníky. Včera třeba v roli starších a zkušenějších druháci u prvňáčků.

    • Molekula spolupracuje ;-) ...: Číst více
    • Informační schůzka ...
    • 24. 2. 2020
    • Jen připomínáme, že ve středu 26. 2. 2020 od 16 hod. srdečně zveme všechny rodiče, kteří mají zájem o zápis do 1. ročníku v Molekule, na informační schůzku.Vstup bude z hlavních dveří (přes roh) naproti městskému úřadu na Střekově (adresa - budova Obchodní akademie, Národního odboje 766/17, ÚL). Vstup bude otevřen od 15:45 hod. a bude tam člověk z týmu, který vysvětlí další cestu.Dozvíte se něco o nás, o škole a průběhu zápisu a organizaci Dne otevřených dveří.Prostor bude i pro vaše dotazy.

     Schůzka je určena pro rodiče.

     Děkujeme. Těšíme se na vás ;-).

     https://zsmolekula.edupage.org/a/prijimani-zaku-do-1-rocnik…

    • Informační schůzka ...: Číst více
    • Něco se chystá ...
    • 24. 2. 2020
    • Na začátku týdne jsme s našimi nejstaršími diskutovali nad tématy hodnocení a formy práce. Něco se chystá, a tak jsme to potřebovali pořádně probrat a znát názor našich žáků. Pak jsme jim názorně ukázali rozdíl mezi dovednostmi a znalostmi při plnění úkolu z vlastivědy. S myšlenkovými/obrázkovým/pojmovými mapami pracujeme už dlouho, ale nyní získají trochu nový rozměr. Od pondělí začne zkušebně nový projekt, moc se těšíme!

    • Něco se chystá ...: Číst více
    • Hrajeme ...
    • 24. 2. 2020
    • Už hrajeme/foukáme 2.- 5. ročník , to je nářez;-. Kačko, jsi hrdina 

    • Hrajeme ...: Číst více
    • Praktická matematika ...
    • 24. 2. 2020
    • Momentka z trojúhelníkové nerovnosti prakticky aneb součet délek libovolných dvou stran trojúhelníku je vždy větší než strana třetí.

    • Praktická matematika ...: Číst více
    • Feuersteinova metoda
    • 19. 2. 2020
    • Káťa a Bětka mají za sebou náročný desetidenní kurz (2x5 dní) tzv. Feuersteinovy metody a hned ji tento týden aplikovaly ve druhé, třetí a čtvrté + páté třídě. Fotky jsou ze druhé třídy. Děkujeme!

    • Feuersteinova metoda: Číst více
    • (Ne)Obyčejný kluk - čtenářská lekce s využitím karet z Výchovy ke ctnostem ..
    • 19. 2. 2020
    • Co to je obyčejnost a neobyčejnost. Kdo nebo co je obyčejné a neobyčejné? Může se stát neobyčejné obyčejným? Můžeme udělat z obyčejného něco neobyčejného? Máme obyčejný nebo neobyčejný den a proč?Vyberte ctnost, kterou by měl mít neobyčejný člověk a proč?

     Práce s textem z knihy a Via, Summer, Jack a Augustus, jak to vidí oni ...A něco o filmu ...Bylo to fajn ...

    • (Ne)Obyčejný kluk - čtenářská lekce s využitím karet z Výchovy ke ctnostem ..: Číst více
    • Laboratoř - první třída
    • 19. 2. 2020
    • Stopování zvířat- jaké stopy za sebou zvířata zanechávají, jaká je příroda v zimě, tvorba stop a jejich vylévání sádrou. Chtěli jsme jít ven, ale v okolí školy moc dobrých stop nebylo, proto jsme to zkusili alespoň ve školních podmínkách 

    • Laboratoř - první třída: Číst více
    • Vzpomínky na sníh
    • 19. 1. 2020
    • Minulý rok touto dobou - to byla jízda 🎿🛷☃️🌨, sněhová kalamita, občas bez elektrického proudu, občas bez vody, ale ... Letos to nevyšlo, tak příští rok ...

    • Vzpomínky na sníh : Číst více
    • Vezměte mikinu ven
    • 19. 1. 2020
    • Naše vánoční výzva "Vezměte mikinu ven!" Neuvěřitelné, kam jsme všude mikinu vyvezli, kam se všude dostala, co všechno zažila. Díky!

    • Vezměte mikinu ven: Číst více
    • InforMatika v Molekule
    • 19. 1. 2020
    • V Molekule mají žáci na 1.st. informatiku hodinu týdně (už) od druhé do páté třídy a i prvňáčci mají možnost hodně věcí vyzkoušet. Je to jedna z oblastí, kterou považujeme za velmi důležitou, a kterou je třeba nejenom rozvíjet, ale také reflektovat dobu (jak to jenom jde).Věnujeme se i programování pomocí aplikací (Scratch) a pracujeme s různými malými roboty. Od září se nám podařilo se i poměrně zajímavě vybavit. Pomohli nám k tomu nejen Šablony II., projekty zřizovatele, ale také RODIČE, bez kterých by naše "základna" nebyla zdaleka tak zajímavá. Moc děkujeme! Další poděkování patří Pavlovi Hessovi, který po příchodu do Molekuly tuto oblast nastartoval raketovými motory a jede, nebo letí?! DÍKY, Pavle!

     A co tvoří naši základnu? Snad na něco nezapomenu :-).16x iPad16x ozobot; 3x Scottie Go!; 1x BBC micro:bit Starter kit; 1x robot Sphero Bolt; 1x robot Sphero SPRK+; 1x stavebnice LEGO Boost; 1x Albi robot

     Akce: CodeWeek; Bobřík informatiky; Hodina kódu (Hour of Code)

    • InforMatika v Molekule: Číst více
    • Když učí rodiče 2
    • 19. 1. 2020
    • V předvánočním týdnu pokračovalo ve druhé třídě představení práce rodičů, tentokrát mohly děti nahlédnout do zákulisí marketingu. Opět skvěle připraveno, moc děkujeme, užili jsme si to :-).

    • Když učí rodiče 2: Číst více
    • Máme nové vizitky
    • 19. 1. 2020
    • Molekula už jede třetí rok, tak už by se slušelo mít i vlastní vizitky. Letos nám je Ježíšek nadělil.

    • Máme nové vizitky: Číst více
    • Vánoční zastavení v Chlumci
    • 19. 1. 2020
    • Den před Štědrým dnem jsem byla v Chlumci, nejenom se kochat výhledem na západ slunce z nejvyššího patra budovy, ale i popřát a podívat se, jak to vypadá :). Rozvody všeho pomalu finišují, střecha hotová těsně před prvními vločkami. Rekonstrukce se ukázala být mnohem, mnohem větší a nejenom časově a finančně náročnější než jsme si všichni na začátku mysleli. Ale ta nádherná budova si určitě takovou celkovou revitalizaci a nápravu dřívějších zásahů zaslouží. Jen musíme být trpěliví :-). Když ale my se už tak moc těšíme! Děkujeme, děkujeme, děkujeme všem, kteří se točí kolem a díky nimž tenhle projekt krůček po krůčku dostává reálnou podobu, my jsme totiž jen budoucí nájemníci :-).

    • Vánoční zastavení v Chlumci: Číst více
    • Knižní vánoční strom
    • 19. 1. 2020
    • Díky našim rodičům a dalším příznivcům jsme měli vánoční stromeček z knížek a naše knihovna se nám krásně rozrůstá. Děkujeme!

    • Knižní vánoční strom: Číst více
    • Skutečný dárek
    • 19. 1. 2020
    • Dne 18. 12. 2019 nás navštívila Kristýna Jelínková - pracovnice Člověk v tísni - Ústecký kraj, která nám kromě projektu "Skutečný dárek' představila činnost této organizace a svoji náplň práce. Máme velkou radost z toho, že jsme jako škola alespoň trochu přispěli na zlepšení podmínek vzdělávání dětí, které nemají takové možnosti jako my.Kromě příspěvku na "Tabuli do školy" a "Nauč učitele učit!" od dospělých z Molekuly, máme ještě 7 certifikátů na "Školní pomůcky pro 7 dětí", takže každý žák Molekuly přispěl jednomu dítěti na pomůcky.

    • Skutečný dárek: Číst více
    • Pomoc čtyřnohým kamarádům ...
    • 19. 1. 2020
    • O Vánocích je vhodná doba dělat radost ;-), třeba nám dnes udělali radost studenti ;-) a my zase zvířatům v útulku, pod stromečkem se jim od nás sešlo hodně dobrot a dalších potřebných věcí (děkujeme našim rodičům za podporu).

     Dne 17.12. 2019 jsme podpořili akci studentů Obchodní akademie, kteří si ve spolupráci s Anidef (útulek v Žimu) připravili skvělý dopolední benefiční program, který děti moc bavil. Děkujeme, bylo to super ...A musíme ocenit přípravu a snahu studentů, klobouk dolů ...

    • Pomoc čtyřnohým kamarádům ...: Číst více
    • Vánoční koncert
    • 19. 1. 2020
    • Vánoční koncert 🌲 pro rodiče s rodiči - 13. 12. 2019 - kostel sv. Floriána - Krásné Březno

    • Vánoční koncert: Číst více
    • Mikuláš
    • 19. 1. 2020
    • Byl u nás Mikuláš, čert a anděl a přinesli dětem "boží" dárečky ...

    • Mikuláš: Číst více
    • Adventní kalendář
    • 19. 1. 2020
    • Adventní kalendář ušitý speciálně pro Molekulu, nám dělal radost po celý adventní čas. Děkujeme za ušití!

    • Adventní kalendář: Číst více
    • Výlet - Šestajovice
    • 2. 12. 2019
    • Páteční vánoční dílna ve svíčkárně v Šestajovicích u Prahy a pár ručně vyrobených dárečků pro naše blízké ...

    • Výlet - Šestajovice: Číst více
    • Jak učIT
    • 1. 12. 2019
    • V oblasti IT jde vývoj překotně dopředu, a i my se snažíme držet krok nebo přesněji - nebýt v této oblasti tak úplně out. Našlápnuto máme zatím dobře :-) - robotika, práce s iPady, programování - to vše v Molekule na 1. stupni máme už od 2. třídy. Pavel se v sobotu 30. 11. 2019 v Praze zúčastnil celodenního semináře Czechitas - Jak učIT- o algoritmizaci a digitálních dovednostech. 

    • Jak učIT: Číst více
    • Zahraničí stáž
    • 24. 11. 2019
    • Káťa se nám vrátila ze studijní stáže (inkluze v zahraničí) z Nottinghamu a navštívila i Robin Hood Castle Nottingham. Asi by se tam z fleku uživila i jako Robin Hood 💓

    • Zahraničí stáž: Číst více
    • 30. výročí
    • 24. 11. 2019
    • Projekt k 30. výročí 17. listopadu - retro hodina, výstavka předmětů z doby "před" a pětilístek ...

    • 30. výročí: Číst více
    • Den laskavosti
    • 24. 11. 2019
    • Den pro laskavost, třeba jen drobnou ...

     13. 11. 2019

     Pro nás již třetí ročník. V prvním ročníku jsme uklidili okolí školy, v minulém roce si s klienty domova seniorů zahráli deskové hry a letos?Letos jsme měli podtitul "Děti dětem", takže jsme dnes navštívili nízkoprahové centrum pro děti - Světluška. Vybrali jsme si je, protože věříme hlavně na sousedskou výpomoc a máme je u nás v ulici.Děti uspořádaly sbírku deskových her a časopisů, takže jsme nešli s prázdnou 💓.Seznámili jsme se s činností centra a s prací sociálních pracovníků apod. Bylo to fajn ..

    • Den laskavosti: Číst více
    • Animal Therapy
    • 24. 11. 2019
    • Úžasný projekt Animal Therapy v podání dvou mladých dobrovolníků a trochu nezvyklí návštěvníci školy. Tolik úsměvů, radosti, něhy a objetí 💓... Děkujeme!

    • Animal Therapy: Číst více
    • Den pro obnovu lesa
    • 24. 11. 2019
    • Dnes asi 40 dobrovolníků (lidí z týmu, rodičů a dětí) z Molekuly sázelo sazeničky buku lesního v Lovečkovicích na akci Den za obnovu lesa, kterou pořádaly Lesy ČR. Díky všem!

    • Den pro obnovu lesa: Číst více
    • Adaptační pobyt - Doksy 2019
    • 24. 11. 2019
    • To jsme se měli 💓 - počasí , jak na objednávku, neskutečné množství zážitků, spousta aktivit a nechyběl ani Čtyřlístek a cesta odvahy za kamínkem se čtyřlístkem ...

    • Adaptační pobyt - Doksy 2019: Číst více
    • Nebojíme se nemocnice
    • 24. 11. 2019
    • Exkurze na dětském oddělení v krajské nemocnici pro druháky a třeťáky. Když navštívíme místa, kam se můžeme někdy dostat a víme, jak to tam chodí, co k čemu slouží a proč se některé úkony dělají, rozumíme všemu lépe.

    • Nebojíme se nemocnice: Číst více
    • Máme 3D tiskárnu!
    • 24. 11. 2019
    • Tento týden zkoušíme 3D tisk, ze kterým jsme ještě neměli osobní zkušenost, zatím nás to fakt baví ;-). Děti už mají spoustu kreativních nápadů, tak se u nás asi 3D tiskárna nějakou dobu nezastaví ...

    • Máme 3D tiskárnu!: Číst více
    • Nové prostory
    • 24. 11. 2019
    • Do nového školního roku vstupujeme v nových prostorách (stále jen prozatímních :-)) ...

    • Nové prostory: Číst více
  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje