• Projekty

  •  

   CESTA K INOVATIVNÍ VÝUCE

    

   Naše základní škola realizuje projekt s názvem Cesta k inovativní výuce, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013417, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

   Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

   Projekt je zaměřen na:

    

    

   • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti a inkluze

    

   • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

    

   • extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

    

   • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
   • Čtenářský klub
   • Klub zábavné logiky a deskových her
   • Badatelský klub

    

    

   • projektové dny ve škole

    

   • projektové dny mimo školu

    

    

   Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových

   kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

    

   Tento projekt je spolufinancován EU.

    

    

    

  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39 415 01 Teplice Czech Republic
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje