• Časová schránka mého příběhu ...

   Poměrně intenzivně se zajímám o různé nové metody a alternativy ve vzdělávání, sleduji trendy a moderní, ale i osvědčené způsoby ve výuce dětí. Protože mám dlouholeté zkušenosti ze státního školství, měla jsem už delší dobu takový neurčitý pocit, že něco je špatně, a to bohužel čím dál více. Kombinace narůstající byrokracie, vysokého počtu žáků ve třídě, žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a zvyšující se zátěž na učitele, způsobila to, že se z mé práce postupně vytratila radost, motivace, energie a smysl. Jak z toho ven? Mohla by být cestou soukromá základní škola? Tyto myšlenky se objevily někdy v roce 2013. Ráda bych v takové škole "jen" pracovala, ale bohužel v okruhu kolem mého bydliště žádná nebyla.

   Jak to celé s Molekulou začalo?

   V roce 2015 jsem se setkala s několika lidmi, kteří zmiňovali, že vůbec nevědí, kam jejich dítě půjde do školy, protože klasická státní škola není pro ně přijatelná volba. Začala jsem tedy zjišťovat, zda by o soukromou školu byl zájem a vytvořila první dotazník pro rodiče, který jsem sdílela na fb skupině Teplice pro děti. Na počátku roku 2016 jsme v Teplicích pořádali neformální schůzku pro možné zájemce o tento typ školy a byli jsme překvapeni, jaký byl zájem o to, aby taková škola na území Teplic vznikla. Objevila se i řada podporovatelů, kteří nabízeli aktivně svou pomoc. Rozhodli jsme se tedy o škole už jen teoreticky neuvažovat, ale podniknout nějaké kroky k tomu, aby opravdu vznikla.

   Založení spolku a první žádost na MŠMT

   Založili jsme spolek Svobodná Kopřiva z. s. a začali připravovat všechny dokumenty k žádosti o zapsání školy do rejstříku škol a školských zařízeních MŠMT. Současně jsme hledali prostory, kde by škola mohla vzniknout. Našli jsme budovu již nefunkční školy a radovali se :-). Naše radost však netrvala dlouho, po několikaměsíčním jednání se nakonec obec rozhodla nám školu nepronajmout. To nám způsobilo problém v odeslání žádosti na MŠMT v řádném termínu. Chtěli jsme mít totiž žádost v tomto bodu kompletní (i když nemuseli) a čekali na podpis smlouvy. Odeslali jsme tedy žádost až po řádném termínu (do 30. 9.), což nám však zákon za určitých podmínek dovoluje. Dostali jsme ke vzniku školy kladné stanovisko kraje i Rady města Teplic. Chodili na prohlídky dalších prostor, které by od září 2017 mohly pojmout alespoň jednu třídu. A čekali na rozhodnutí MŠMT ...

   Ale i když v minulých letech byl tento zápis pouze formální záležitostí a většina škol byla bez problémů zapsána, zdálo se, že v lednu 2017 se politika MŠMT vůči soukromým školám změnila. Soukromé základní školy již běžně zapisovat nechce, a to z různých důvodů. V roce 2017 vyhovělo MŠMT jen asi polovině žadatelů. Hlavním důvodem byla nenaplněná kapacita okolních státních škol.

   Z Teplic do Ústí nad Labem

   Impulsem k tomu, abychom pokračovali ve formě komunitní školy, byly hlavně zakladatelky a rodiče z dětské skupiny Mozaika, která úspěšně funguje ve Vaňově. Přišli s myšlenkou realizovat tento typ školy v Ústí nad Labem. Ukázalo se, že zájem rodičů v Teplicích na vznik takové školy nestačí, ale zájem rodičů v ÚL by mohl. Proběhlo několik informativních schůzek, našli se odvážní rodiče, kteří měli zájem i o formu komunitní školy, podpořili nás v prvním roce a Škola Molekula se 1. 9. 2017 pro školní rok 2017/2018 otevřela s 8 žáky a ukončila školní rok s 9 žáky.

   Naši činnost začalo sledovat hodně rodičů a v emailu se začaly množit dotazy na volná místa nejen pro další rok, ale i pro dalších cca 5 let. Byl to pro nás signál, že jsme se vydali po správné cestě. Neustále totiž roste počet rodičů, kteří mají zájem o jiný systém vzdělávání, než může nabídnout tradičí školství.

    

   A jak to bylo dál aneb pokračování již "našeho" příběhu ...

    

   Školní rok 2017/2018

   30. 9. 2017 jsme opět podali žádost o zápis naší školy do rejstříku škol a školských zařízeních MŠMT, přílohou bylo i kladné stanovisko kraje i Rady města Ústí nad Labem.

   Dne 29. 11. 2017 se konala informační schůzka pro rodiče. Byli jsme potěšení a překvapení velkým zájmem o Molekulu.

   Hledáme větší prostory pro rozrůstající se školu a vedeme jednání s různými úřady.

   Školní rok 2018/2019

   MŠMT nám s žádostí o zápis školy vyhovělo! V Ústí nad Labem jsou kapacity státních škol více zaplněné, a to umožňuje vznik nových škol. Hledání vyhovujících prostor se však ukázalo jako velký problém. Jsou na ně velmi přísné požadavky. Źádné možnosti jsme neměli. Nakonec nám vyšla velmi vstříc paní ředitelka Mgr. Marie Čápová ze ZŠ Neštěmická a dvě třídy nám na rok pronajala.

   Zahájili jsme školní rok s 25 žáky v I. třídě (spojený 1. a 3. ročník - 14 žáků) a ve II. třídě (spojený 2. - 4. ročník - 11 žáků) a ukončili s počtem 26 žáků.

   V březnu 2018 se nám stalo to, co se děje jen v pohádkách. Kontaktoval nás člověk, který nám s vhodnými prostory chtěl pomoct. Začalo velké hledání i mimo Ústí nad Labem. Nakonec jsme našli budovu v Chlumci (bývalá škola a budova městského úřadu), která nás velmi nadchla, jak umístěním na malém městě, tak i blízkostí přírody a dopravní dostupností z Teplic i z Ústí nad Labem. Začala jednání s představiteli obce, zda nám dají souhlas ke vzniku soukromé školy na území města (dali) a také s úředníky MŠMT, kteří však upozornili na to, že škola v obci má velkou kapacitu oproti skutečnému stavu žáků, a je nutné tuto kapacitu snížit, abychom se mohli my do Chlumce přestěhovat. O toto snížení jsme žádali na zastupitelstvu obce, kterého jsme se zúčastnili 2x. Nakonec se podařilo a zastupitelé odhlasovali nezbytné snížení kapacity školy tak, aby MŠMT s přestěhováním Molekuly souhlasilo. Následovala koupě budovy a začaly práce na projektu. Naše představa, že se přestěhujeme ještě v průběhu tohoto školního roku vzala brzy za své, rekonstrukce se (jak v přípravách, tak i stavebně) ukázala být mnohem náročnější. Přesto bychom se chtěli stěhovat tak, aby školní rok 2019/2020 začal již v nových prostorách.

   Školní rok 2019/2020

   JIž na jaře v roce 2019 bylo jasné, že zahájit školní rok v C9hlumci není reálné. Kdo někdy stavěl či rekonstruoval, ví o tom své. Museli jsme hledat rychle nové prostory, protože jsme potřebovali další třídy. Nakonec při nás Štěstěna opět stála a našli jsme skvělé prostory v Obchodní akademii na Střekově, které jsme ovšem museli "trochu" zrekonstruovat. Ještě v létě jsme se dozvěli skvělou zprávu, že se Molekula od léta 2020 rozroste o malou setřičku - Dětskou skupinu Molekulu. V Chlumci se stále pilně pracuje a prostory se připravují i pro dětskou skupinu.

   Během léta 2019 nastalo velké stěhování a 2. 9. 2019 jsme zahájili 2. školní rok (oficiální školy) a 3. školní rok existence Molekuly v nových (již třetích) prostorách s 45 žáky, ale již za pár týdnů se počet žáků vyšplhal na 50. V tomto školním roce máme 4 třídy a 5 ročníků. Velmi se rozrostl i pedagogický tým školy. 

   Tento školní rok i začalo nelehké období distanční výuky, různých opatření a nouzového stavu. 

   Školní rok 2020/2021

   A je to! Jsme doma! Po neskutečně náročných letních měsících začínáme konečně školní rok v Chlumci. Naše mladší sestřička Dětská skupina Molekule již zahájila provoz v Chlumci v červenci s mírným náskokem oproti škole. Máme v nájmu nádhernou a nově zrekonstruovanou budovu. Vše září novotou a my se kocháme. 1. 9. 2020 jsme tedy zahájili 3. školní rok (oficiální školy) a 4. školní rok existence Molekuly s bezmála 80 žáky (6 ročníků a 6 tříd) a s 19 dětmi v Dětské skupině Molekula (denní kapacita 16 dětí). I počet dospělých Molekuláků opět roste. 

   Poznáváme okolí školy, přírodu Krušných hor a sžíváme se s Chlumcem. Tento rok nás ještě čeká další stavební etapa přístavby, rádi bychom vybudovali učebnu odborných předmětů, upravili zahradu a pokud to půjde, realizovali i alespoň malé školní hřiště. První rok v Chlumci nám opět zkomplikoval covid-19. Značná část školního roku byla vedena distančně.

   Školní rok 2021/2022

   Čas běží a 4. školní rok (oficiální školy) a 5. školní rok existence Molekuly je tu. Odborná učebna finišuje a my se moc těšíme na její využívání. Přístavba je již také hotová a přivítá prvňáčky a druháčky. Každým rokem roste počet dětí v Molekule i počet lidí v týmu. V Chlumci se nám moc líbí. Do expedic pribyla expedice na kolech a půjdeme poprvé i bruslit. 

   Školní rok 2022/2023

   Neuvěřitelné, ale je to tu - 5. školní rok (oficiální školy) a 6. školní rok existence Molekuly. Zázraky se ději a na pozemku za školou se vyjímá nové hřiště. Jsme náležitě hrdí, že je, protože to vůběc nebylo jednoduché. Na podzim nás čeká cirkus! My budeme hlavními aktéry cirkusového představení a vyzkoušíme si cirkusovou pedagogiku. 

   Školní rok 2023/2024

   Začínáme čtvrtý školní rok v Chlumci, šestý školní rok a sedmý školní rok Molekuly! Naši první Molekuláci jsou v sedmé třídě. Nově otevíráme přípravnou třídu, školní jídelnu - výdejnu a školní klub. Budujeme ve vedlejších prostorách ateliér, těšíme se na vývarnou a pracovní dílnu. Tento rok máme první deváťáky a jsme tedy již kompletní škola. V budově školy máme s novým školním rokem již 136 žáků a 10 žáků v přípravné třídě. Na novou expedici na vodě pojedem už v září, čeká nás řeka Ohře a pár dní pravého kempování. 

    

    

    

    

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje