• Digitální gramotnost

   • Digitální gramotnost považujeme v současné době za velmi důležitou. Informatiku mají v Molekule žáci od 2. - 9. ročníku jednu hodinu týdně. Na 1. st. jako samostatný předmět Digitální laboratoř a na 2. st. v rámci integrovaného vyučovacího bloku Technická laboratoř.

    Naše materiální zázemí:

    • tablety (iPady - 34 ks);
    • chromebooky (35 ks);
    • notebooky;
    • tabule s interaktivními projektory (10 ks)
    • dataprojektory;
    • ozobot (16 ks);
    • robot Sphero SPRK+
    • robot Sphero Bolt
    • Scottie GO! - výuková hra
    • Boffin - elektronické stavebnice
    • 3D tiskárna;
    • výukové aplikace a programy.
     
    Akce:
    • Bobřík informatky
    • Codeweek
    • Hodina kódu

     

    Výuka:

    Informatika s Emilem - https://www.h-edu.cz/informatika

   • Elektronický systém Edupage

   • Pro správu školy využíváme systém Edupage.

    • Školní matrika
    • Tisk vysvědčení
    • Webová stránka
    • Elektronická třídní kniha 
    • Známky
    • Docházka (propojená s ISIC kartou žáka)
    • Rozvrh
    • Suplování
    • Platby
    • E-learning 
    • Mobilní aplikace

    A mnohem více...  Školní fotogalerie, automatické zálohování dat, elektronická nástěnka, export na sociální média, školní kalendář a množství dalších funkcí.

 • IT

   • Digitální gramotnost
   • Digitální gramotností rozumíme soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje