• Vedení školy

   • Mgr. Bc. Ivana Kopřivová
   • Mgr. Bc. Ivana Kopřivováředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence, učitelka 1. a 2. stupeň (Čj, Časová laboratoř) + třídní učitelka IV + V. třídyivana.koprivova@skolamolekula.cz
 • Školská rada

   • Mgr. Bc. Josef Kopřiva
   • Mgr. Bc. Josef Kopřivapředseda školské rady (zástupce zřizovatele) - funkční období 1.9. 2018 - 31.8. 2021
   • Mgr. Alžběta Jiroušková
   • Mgr. Alžběta Jirouškováčlen školské rady (zástupce pedagogů) - funkční období 1.9. 2018 - 31.8. 2021
   • Mgr. Petra Svobodová
   • Mgr. Petra Svobodováčlen školské rady (zástupce rodičů) - funkční období 1.9. 2018 - 31.8. 2021
 • Tým Molekuly

   • Mgr. Kateřina Šmejkalová
   • Mgr. Kateřina Šmejkalováučitelka 1. stupeň (Čj, Ma, Laboratoř, Univerzum, Spektrum, Tv) + třídní učitelka I.A katerina.smejkalova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Eva Janásová
   • Mgr. Eva Janásováučitelka 1. stupeň (Čj, Ma, Laboratoř, Univerzum, Spektrum, Tv) + třídní učitelka I.Beva.janasova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Hana Svobodová
   • Mgr. Hana Svobodováučitelka 1. stupeň (Čj, Ma, Laboratoř, Univerzum, Spektrum, Tv) + třídní učitelka II. třídyhana.svobodova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Alžběta Jiroušková
   • Mgr. Alžběta Jirouškováučitelka 1. stupeň (Čj, Ma, Laboratoř, Univerzum, Spektrum, Umění a kultura)+ speciální pedagog + třídní učitelka III. třídyalzbeta.jirouskova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Kamila Mast
   • Mgr. Kamila Mastučitelka 1. a 2. stupeň (Aj, Anglická konverzace a reálie, Spektrum, Umění a kultura) + třídní učitelka VI. třídykamila.mast@skolamoloekula.cz
   • Mgr. Pavel Hess
   • Mgr. Pavel Hessučitel 1. a 2. stupeň (Tv, Laboratoř, Digitální laboratoř, Technická laboratoř, Časová laboratoř)pavel.hess@skolamolekula.cz
   • Lucie Teslerová
   • Lucie Teslerováučitelka 1. a 2. stupeň (Aj, Anglická konverzace a reálie, Spektrum)lucie.teslerova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Markéta Málková
   • Mgr. Markéta Málkováučitelka 1. a 2. stupeň (Ma, Umění a kultura)marketa.malkova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Kateřina Radana Drbalová
   • Mgr. Kateřina Radana Drbalováučitelka 1. a 2. stupeň (Laboratoř a Přírodovědná laboratoř)katerina.drbalova@skolamolekula.cz
   • Tereza Sýkorová
   • Tereza Sýkorováučitelka 2. stupeň (Nj)tereza.sykorova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Alena Doušová
   • Mgr. Alena Doušováučitelka 2. stupeň (Čj)alena.dousova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Karolína Macková
   • Mgr. Karolína Mackovávedoucí vychovatelka školní družinykarolina.mackova@skolamolekula.cz
   • Petra Kováříková
   • Petra Kováříkováasistentka pedagogapetra.kovarikova@skolamolekula.cz
   • Lucie Švarcová
   • Lucie Švarcováasistentka pedagoga + vychovatelka školní družinylucie.svarcova@skolamolekula.cz
   • Jana Vařaková
   • Jana Vařakováasistentka pedagoga + vychovatelka školní družinyjana.varakova@skolamolekula.cz
   • Michaela Dlouhá Lejčková
   • Michaela Dlouhá Lejčková asistentka pedagoga + vychovatelka školní družinymisa.dlouha@skolamolekula.cz
  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje