• Kancelář školy

   • Mgr. Bc. Ivana Kopřivová
   • Mgr. Bc. Ivana Kopřivováředitelka školyivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • Ing. Helena Horáčková
   • Ing. Helena Horáčkováoffice koordinátorhelena.horackova@skolamolekula.cz
 • Školská rada

   • Ing. Helena Horáčková
   • Ing. Helena Horáčkováčlen školské rady (zástupce zřizovatele) - funkční období 1.9. 2018 - 31.8. 2021skolskarada@skolamolekula.cz
   • Mgr. Eva Janásová
   • Mgr. Eva Janásováčlen školské rady (zástupce pedagogů) - funkční období 1.9. 2021 - 31.8. 2024skolskarada@skolamolekula.cz
   • Kateřina Nováková
   • Kateřina Novákováčlen školské rady (zástupce rodičů) - funkční období 1.9. 2021 - 31.8. 2024skolskarada@skolamolekula.cz
 • Tým Molekuly

   • Lucie Švarcová
   • Lucie Švarcováučitelka 1. stupeň + třídní učitelka I. třídylucie.svarcova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Kateřina Šmejkalová
   • Mgr. Kateřina Šmejkalováučitelka 1. stupeň + třídní učitelka II.A katerina.smejkalova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Eva Janásová
   • Mgr. Eva Janásováučitelka 1. stupeň + třídní učitelka II.Beva.janasova@skolamolekula.cz
   • Eliška Vaculíková
   • Eliška Vaculíkováučitelka 1 + třídní učitelka III. třídyeliska.vaculikova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Alžběta Jiroušková
   • Mgr. Alžběta Jirouškováučitelka 1. stupeň, speciální pedagog + třídní učitelka IV. třídyalzbeta.jirouskova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Bc. Ivana Kopřivová
   • Mgr. Bc. Ivana Kopřivováučitelka 1. a 2. stupeň + třídní učitelka V., výchovný poradce, metodik prevenceivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Martin Zima
   • Mgr. Martin Zimaučitel 2. stupeň (Nj, ČJ, Časová laboratoř) + třídní učitel VI. třídymartin.zima@skolamolekula.cz
   • Mgr. Kamila Mast
   • Mgr. Kamila Mastučitelka AJ 1. a 2. stupeň + třídní učitelka VII. třídykamila.mast@skolamolekula.cz
   • Mgr. Pavel Hess
   • Mgr. Pavel Hessučitel 1. a 2. stupeň (Tv, Digitální laboratoř, Technická laboratoř). ICT koordinátorpavel.hess@skolamolekula.cz
   • Ing. Lukáš Plotnárek
   • Ing. Lukáš Plotnárekučitel 1. stupeň (Aj, Laboratoř), koordinátor EVVO, vychovatel školní družiny lukas.plotnarek@skolamolekula.cz
   • Mgr. Markéta Málková
   • Mgr. Markéta Málkováučitelka 1. a 2. stupeň (Ma, Umění a kultura)marketa.malkova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Kateřina Radana Drbalová
   • Mgr. Kateřina Radana Drbalováučitelka 1. a 2. stupeň (Laboratoř a Přírodovědná laboratoř)katerina.drbalova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Bc. Josef Kopřiva
   • Mgr. Bc. Josef Kopřivaučitel 2. stupeň (Přírodovědná laboratoř - chemie)josef.kopriva@skolamolekula.cz
   • Mgr. Alena Doušová
   • Mgr. Alena Doušováučitelka 1. stupeň (Čj). asistentka pedagogaalena.dousova@skolamolekula.cz
   • Jana Vařaková
   • Jana Vařakováasistentka pedagogajana.varakova@skolamolekula.cz
   • Martina Beranová Gallová
   • Martina Beranová Gallováasistentka pedagoga martina.gallova@skolamolekula.cz
   • Michaela Dlouhá Lejčková
   • Michaela Dlouhá Lejčková asistentka pedagogamisa.dlouha@skolamolekula.cz
   • Petra Kováříková
   • Petra Kováříkováasistentka pedagogapetra.kovarikova@skolamolekula.cz
   • Pavlína Macasová
   • Pavlína Macasováasistentka pedagoga + vychovatelka školní družinypavlina.macasova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Karolína Macková
   • Mgr. Karolína Mackovávedoucí vychovatelka školní družinykarolina.mackova@skolamolekula.cz
   • Mgr. Hana Svobodová
   • Mgr. Hana SvobodováMateřská dovolenáhana.svobodova@skolamolekula.cz
   • Kateřina Hýská
   • Kateřina Hýskáuklízečka
   • Lenka Andrlová
   • Lenka Andrlovásprávce budovy, uklízečka
  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje