• Příměstské tábory 2021
    • 10. 5. 2021
    • Termíny příměstských táborů ...

     Termíny, osoby, zaměření - to by měly být jistoty - takto to plánujeme ...

     Organizátor bude buď:

     Svobodná Kopřiva, z. s. (zřizovatel školy)

     RC Pohádková chaloupka, z. s. (realizátor Dětského klubu Molekula) - ten totiž může žádat o dotaci v rámci výzvy MŠMT Letní kempy 2021.

     V případě varianty 2 by byl tábor zcela zdarma, v případě varianty 1 platí ceny na infografice. Budeme čekat na výsledek žádosti (žádost byla podána na konci dubna).

     Prozatím tedy počítejte spíše s variantou 1, je možné si zatím rezervovat místo. O výsledku žádosti o dotaci bychom vás pak informovali.

     Děkujeme ...

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
    • 10. 5. 2021
    • Změny:

     - Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

     - Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

     - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

     - to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

     - při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,

     - o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.

   • Kontakty

    • Základní škola Molekula
    • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
    • info@skolamolekula.cz
    • info@skolamolekula.cz
    • +420 774 482 625
    • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39 415 01 Teplice Czech Republic
    • mhrb4gs
    • Základní škola Molekula
    • https://532988.myshoptet.com/
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje