• Volby do Školské rady pro období 2021-2024
    • 23. 8. 2021
    • Řediteka školy Mgr. Bc. Ivana Kopřivová vyhlašuje volby do Školské rady Základní školy Molekula.

      

     Volby se uskuteční ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

     Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

     Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

      

    • Volby do Školské rady pro období 2021-2024 : Číst více
  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje