• Volby do Školské rady pro období 2021-2024
    • 23. 8. 2021
    • Řediteka školy Mgr. Bc. Ivana Kopřivová vyhlašuje volby do Školské rady Základní školy Molekula.

      

     Volby se uskuteční ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

     Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

     Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

      

    • Příměstské tábory 2021
    • 10. 5. 2021
    • Termíny příměstských táborů ...

     Termíny, osoby, zaměření - to by měly být jistoty - takto to plánujeme ...

     Organizátor bude buď:

     Svobodná Kopřiva, z. s. (zřizovatel školy)

     RC Pohádková chaloupka, z. s. (realizátor Dětského klubu Molekula) - ten totiž může žádat o dotaci v rámci výzvy MŠMT Letní kempy 2021.

     V případě varianty 2 by byl tábor zcela zdarma, v případě varianty 1 platí ceny na infografice. Budeme čekat na výsledek žádosti (žádost byla podána na konci dubna).

     Prozatím tedy počítejte spíše s variantou 1, je možné si zatím rezervovat místo. O výsledku žádosti o dotaci bychom vás pak informovali.

     Děkujeme ...

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
    • 10. 5. 2021
    • Změny:

     - Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

     - Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

     - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

     - to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

     - při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,

     - o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021
    • 30. 4. 2021
    • Změny: 

     Ppreventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

     Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

     viz https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-zmeny-ke-3-5-final-aktualizovano.pdf?fbclid=IwAR2JCi90uceYMhhe7a-vEEVIWQZJyYu3x0nIzYqGN3EH5HqB1iSejvKD_Y0

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
    • 29. 3. 2021
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
     - vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
     - do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
    • 22. 3. 2021
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
     - vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021

     - do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

    • Informace k organizaci výuky od 18. 11. 2020
    • 16. 11. 2020
    •  

     1. – 2. ročník – obnovena povinná prezenční výuka

      

     • rozvrhy podle časového rozvrhu v září (8:30 – 12:45 nebo 8:30 – 13:30 hod.);
     • stravování v jídelně (nezapomeňte zkontrolovat v systému jídelny, zda mají děti objednané obědy);
     • odpolední i ranní družiny budou v provozu, skupiny budou upraveny tak, aby byly tvořeny žáky jedné třídy;
     • změny v rozvrhu – jen drobné např. přehození hodin v rámci dne, tak aby byla synchronizována prezenční a distanční výuka;
     • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

     Pokud nám to počasí dovolí, budeme střídat vyučování venku s vyučováním ve třídách. To stejné platí pro odpolední družinu a klub. Vybavte tedy děti vhodným oblečením pro pobyt venku.

     Ráno před vyučováním zvoňte na Družinu 1.

     Rozvrh bude nahrán do EduPage dnes odpoledne.

     Žáci mají povinnost nosit roušku celou dobu pobytu ve škole, prosíme rodiče, aby děti vybavili na každý den alespoň 2 čistými rouškami, vhodně uloženými např. v sáčku.

     Zpěv a sport budou nahrazeny jinou činností. Část času mohou děti trávit venku, i mimo areál školy (za příznivého počasí).

      

     1. – 6. ročník
     • distanční výuka dle rozvrhu od 14. 10. 2020.
     • změny – posunutí začátku hodin – z důvodu synchronizace prezenční a distanční výuky dojde k posunutí hodin dle časového rozvrhu ve škole.

     Příloha:

     https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

    • Vláda rozhodla o uzavření základních škol od 14.10.2020
    • 13. 10. 2020
    • Vážení rodiče,

     naše škola bude pro všechny žáky od 14.10.2020 uzavřena, stejně tak je přerušen provoz jídelny v ZŠ Chlumec. Návrat 1. stupně je avizovan na 2. 11., o návratu 2. stupně se zatím nehovoří.

     Vzhledem k tomu, že je nyní ze zákona distanční výuka povinná, prosíme o zajištění domácí výuky Vašich dětí podle upravených rozvrhů, které si děti v úterý 13.10. 2020 ponesou domů. Nemocným dětem je třídní učitelé dodají.

     Komunikace a zadávání úkolů:

     1. - 3. ročník - Edupage + videosetkání (meety)

     4. - 6. ročník - Edupage + Učebna Google (Google Classroom)

     Práce v domácí výuce bude každý den začínat setkáním třídního učitele se třídou v 8:30 - 9:00, následně dle rozvrhu pro online výuku.

     Při zajištění distanční výuky (forma, obsah, délka, frekvence) vycházíme z Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem.

     Źáci 4. - 6. ročníku si dnes uživatelsky připomněli Učebnu Google s Pavlem Hessem.

     Děti si v úterý odnesou domů sešity, pracovní sešity a učebnice, aby s nimi mohly dle budoucích pokynů pracovat v domácím prostředí. Pokud rodina nemá internetové připojení, budou si rodiče vyzvedávat práce a materiály pro své děti ve škole (o této situaci informujte třídního učitele) a zde je také budou odevzdávat. Pokud nemáte technické vybavení, jsme schopni oproti smlouvě zapůjčit tablet (v tomto případě nás kontaktujte). Neúčast během distančního vzdělávání (včetně účasti na on-line hodinách) je nutné rodiči do 3 dnů omlouvat (přes EduPage).

     Sledujte zde další informace, které budeme postupně přidávat, komunikujte s pedagogy prostřednictvím Edupage příp. mailem.

     Pokud jste si ještě nestáhli aplikaci Edupage (dostupná v aplikacích pro Android i pro iOS) do svých mobilních telefonů a nepřihlásili jste se k naší škole, učiňte tak, prosím, urychleně. Hesla vám byla rozeslána v minulosti do emailů, případně si o ně napište na admin@skolamolekula.cz.

     Společně to zvládneme, děkujeme za spolupráci ...

      

    • Informace k výuce
    • 11. 10. 2020
    • Informace k výuce od 12. 10. do 23. 10. 2020

     1. stupeň v běžném režimu. Z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude výuka ukončena ve 12 hod.

     2. stupeň v běžném režimu (máme jen jednu třídu). Z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude výuka ukončena ve 12:45 hod.

     Družina v běžném režimu. Pouze z důvodu uzavření jídelny ve dnech 12. - 13. 10. bude otevřena do 16:00 hod.

      

     Všechny kroužky jsou zrušeny.

     Pedagogické intervence - v běžném režimu.

     Tutoriály (konzultace ve škole) - v běžném režimu.

      

     V termínu od 26. 10. do 30. 10. budou mít žáci týden volno.

     26. a 27. 10. - dny volna udělené MŠMT

     28. 10. - státní svátek

     29. a 30. 10. - podzimní prázdniny.

      

     Ohledně provozu jídleny od 13. 10. vás budeme včas informovat.

  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39 415 01 Teplice Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje