Základní škola Molekula


Elektronická přihláška, školní rok:
2021/2022


Základní údaje dítěte

Křestní jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

Pohlaví:

Následující údaje jsou potřebné pro správné vyplnění vysvědčení

Místo narození:

Národnost:

Občanství:


Bydliště

Ulice:

Město:

PSČ:


Školní údaje

Předchozí škola/školka:

Ročník, do kterého se dítě hlásí:

Školní rok nástupu dítěte:


Rodiče

Adresát korespondence:

Otec

Křestní jméno:

Příjmení:

Email otce:

Číslo na mobil:

Ulice:

PSČ:

Město:

Matka

Křestní jméno:

Příjmení:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulice:

PSČ:

Město:


Další informace

Školní družina/klub:

Stravování ve školní jídelně:

Zdravotní pojišťovna:


Souhlas


Poznámka

Pokud nám chcete nechat odkaz nad rámec dosud zadaných údajů.

Poznámka:


Podpisem stvrzuji správnost údajů a prohlašuji, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání byla projednána oběma zákonnými zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se školní docházkou do Základní škola Molekula a podepisují tuto žádost. 

Rodiče se dále dohodli, že v záležitosti školní docházky dítěte bude - budou dále jednat (zákonný zástupce / zákonní zástupci) -- vždy uveďte celé jméno a příjmení (doplňte po vytištění přihlášky):

......................................................................................................................................................................................................

                                                                     

Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k vedení dokumentace a školní matriky podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při jejich zpracování postupuje škola podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V

dne


Opište prosím text z obrázku

  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje