•  

    

   ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2024/2025 

   • 14. 2. 2024 - 16:30 - 17:30 hod. - Jednička v Molekule  - Informační schůzka pro zájemce o 1. ročník
   • 14. 3. 2024 - Den otevřených dveří pro rodiče - zájemce o 1. ročník
    • Organizace dne:
    • Dopolední blok: 9:00 - 11:00 hod.
     Odpolední blok: 12:00 - 13:30 hod.
    • U vchodu se vás individuálně ujmou průvodci (naši žáci), kteří vás provedou po škole. 
    • Dveře tříd, ve kterých bude probíhat výuka, budou otevřené a máte možnost buď jen tak "nakouknout" nebo se posadit a zůstat.
    • Na chodbách bude k dispozici i několik průvodců - dospělých členů týmů - označení cedulkou, kteří vám budou k dispozici na dotazy, konzultace apod. K dispozici bude i drobné občerstvení.
    • Cílem tohoto dne je možnost poznat atmosféru školy v běžném provozu. Nebudeme tedy připravovat žádný "speciální" program. Vás bychom pak požádali, abyste v prostorách školy a tříd uchovali klidnou atmosféru, aby se i naši žáci (během běžného, ale zvýšeného provozu s návštěvníky a pozorovateli) cítili příjemně.
    • V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat - katerina.novakova@skolamolekula.cz. 
    
   • 5. 4. 2024 - Zápis do 1. ročníku -  Zažít Molekulu - 15 - 17 hod.

    

   Dokumenty k zápisu:

   Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (Udělení odkladu zahájení školní docházky). 

   Kapacita první třídy je 14 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má aktuální povolenou kapacitu 160 míst. V případě převisu zájmu rozhodují zejména kritéria uvedená níže.

   Kritéria připravujeme.

   Vždy se přijímají přednostně děti s vyšším množstvím bodů, pokud je více dětí se stejnými body, bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady.

   Doporučujeme všem rodičům absolvovat zápis i na spádové škole.

   Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče při zápisu do 19. 4. 2023.

   Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

   Pro koho je zápis určen:

   Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

   Odklady:

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2024.

   Možné situace:

   1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

   2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

    

   Přílohy:

   Zápisový lístek 2024/2025 - Zápisový lístek 2024/2025

   Žádost o odklad školní docházky - Žádost o odklad školní docházky

    

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje