• Přípravná třída

  • Informace k zápisu do přípravné třídy Vám poskytne Kateřina Nováková (office koordinátoir pro vzdělávání) - katerina.novakova@skolamolekula.cz

    

   PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

   Přípravná třída je zřizována přednostně pro děti s odkladem školní docházky, ale novela zákona umožňuje i docházku dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

   Úkolem přípravné třídy je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte.

   Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření a rozvoj hrubé a jemné motoriky, cvičení a podpora koncentrace pozornosti, utváření základních matematických představ a předčtenářských dovedností, orientace v čase a prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

    

   INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 2024/2025

   Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy vychází z ustanovení § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

    

   Zápis se týká všech dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

    

    

   ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST (PŘIHLÁŠKA)

   Elektronickou žádost můžete vyplnit zde - https://zsmolekula.edupage.org/register/

    

   K zápisu si přineste:

   • rodný list dítěte

   • občanský průkaz zákonného zástupce

   • u dítěte po odkladu přineste i rozhodnutí o odkladu, bylo-li vydáno jinou ZŠ

   • písemné doporučení školského poradenského zařízení

    

   KRITÉRIA PŘIJETÍ:

   1. dítě s odkladem povinné školní docházky

   2. věk dítěte (dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)

   3. kapacita přípravné třídy

    

    

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje