Zájemci o dětskou skupinu Molekula

   • Dětská skupina Molekula dále pokračuje jako projekt podpory zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

    Projekt je realizován od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.


    DS Molekula vznikla v rámci dotační podpory MPSV ČR. Jedná se o projekt finančně podpořený z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR - registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014147. 
    Projekt je realizován od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022

    Informace k příjmu přihlášek a příjmu dětí do dětské skupiny Molekula

    ... aktuálně máme všechna místa obsazená, pokud byste chtěli zařadit do seznamu zájemců nebo máte zájem o docházku jen některé dny v týdnu, kontaktujte nás na ds@skolamolekula.cz a my vám dáme vědět, jaká je aktuální situace ...

    DS_Molekula_prihlaska.pdf

    Podmínky pro přijetí:
    - věk dítěte od 3 do 6 let
    - zdravotní stav dítěte umožňující pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře)
    - dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní a nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře)
    - alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovněprávním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů)

    Adresa: 
    DS Molekula
    Krušnohorská 39
    403 39 Chlumec

    Školné: 3 000,- Kč/měsíc (celotýdenní docházka)
    Stravné: 65,- Kč/den  - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den
    + akce (vstupy, jízdné) - cca 250 Kč/měsíc

    Kapacita dětí: 16 dětí

    Provozní doba:
    Pondělí – Pátek: 7:00 - 16:30

    Přihlášku podává rodič na adresu:

    DS Molekula, Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01

    nebo datovou schránkou (fi69y87) či mailem na ds@skolamolekula.cz s elektronickým podpisem.


    Přihlášky jsou přijímány průběžně v průběhu celého kalendářního roku.
    O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka dětské skupiny.

     

    Všechny další informace postupně doplňujeme a najdete je zde na webu nebo na FB Dětská skupina Molekula.

    Za DS Molekula ...

     

    Mgr. Bc. Ivana Kopřivová

     

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje